Cancel

SCOREBOARD

11 - 1216 - 2115 - 2216 - 16
Final score
19 - 117 - 1616 - 1524 - 15
Final score
20 - 2018 - 1228 - 1813 - 21
Final score
22 - 1322 - 1525 - 1414 - 16
Final score
8 - 1418 - 2017 - 1019 - 20
Final score
17 - 1219 - 2319 - 1823 - 14
Final score

PHOTO GALLERY

STATISTICS

Points Per Game
Anastasiya Verameyenka

Anastasiya Verameyenka

19.5

Position: FC - Height: 1.92
Player
Avg
4.
18.1