Cancel

SCOREBOARD

17 - 1711 - 1310 - 1418 - 11
Final score
19 - 1224 - 914 - 1414 - 23
Final score
9 - 721 - 712 - 2020 - 16
Final score
14 - 1519 - 617 - 1324 - 15
Final score
22 - 1313 - 1419 - 1219 - 10
Final score
19 - 2317 - 1713 - 1627 - 21
Final score

PHOTO GALLERY

STATISTICS

Points Per Game
Anastasiya Verameyenka

Anastasiya Verameyenka

19.5

Position: FC - Height: 1.92
Player
Avg
4.
18.1