Rastko Cvetkovic (Yugoslavia)

Rastko Cvetkovic

Nationality: SRB
Born : 22.06.1970
Place of birth: Belgrade (SRB)

Statistics
3.2Points per game
Yugoslavia