SCHEDULE

02.07.2002
A/1 
15:30 
Iceland

62 - 66

MLT
Luxembourg
A/2 
17:30 
Andorra

68 - 14

MLT
Gibraltar
A/3 
20:00 
Malta

31 - 54

MLT
Scotland
03.07.2002
A/4 
16:00 
Gibraltar

13 - 99

MLT
Iceland
A/5 
18:00 
Scotland

61 - 51

MLT
Andorra
A/6 
20:00 
Luxembourg

65 - 30

MLT
Malta
04.07.2002
A/7 
16:00 
Iceland

62 - 45

MLT
Scotland
A/8 
18:00 
Gibraltar

13 - 100

MLT
Luxembourg
A/9 
20:00 
Andorra

58 - 59

MLT
Malta
05.07.2002
A/10 
16:00 
Scotland

98 - 23

MLT
Gibraltar
A/11 
18:00 
Luxembourg

67 - 59

MLT
Andorra
A/12 
20:00 
Malta

44 - 60

MLT
Iceland
06.07.2002
A/13 
14:30 
Scotland

38 - 83

MLT
Luxembourg
A/14 
16:30 
Iceland

71 - 51

MLT
Andorra
A/15 
18:30 
Gibraltar

20 - 101

MLT
Malta