ROSTER

NoNamePos. HeightBirth datePlace of birth
 4Natalya Nesterenko   16.03.1973 Dniepropetrovsk 
 6Valentina Protas   05.01.1953 Liutzinov, Tutshino 
 7Irina Klenina   19.09.1962 Omsk 
 9Olga Pozhidajeva   07.06.1972 Krivoi 
10Yulia Puzyina   28.05.1973 Dniepropetrovsk 
13Oksana Alejnikova   05.01.1971 Voznesensk 
14Natalya Zamkovaya   12.09.1974 Dniepropetrovsk 
15Svetlana Kutzova   09.02.1964 Dniepropetrovsk 

Team

SEREBRANAJA KORZINA