SCHEDULE

17.10.2001
9/A 
20:30 
 
PAO Thriamvos

20 - 0

 
WBC Razovojna Banka
24.10.2001
9/B 
20:30 
 
WBC Razovojna Banka

0 - 20

 
PAO Thriamvos

Team

WBC RAZOVOJNA BANKA BANJA LUKA

SCOREBOARD