SCOREBOARD

Regional Qualifying Round

 TeamPW/LF/APts
1. WBC DYNAMO MOSCOW86/2645/59314
2. KOZACHKA- ZALK ZAPOROZHYE85/3556/50113
3. SZOLNOKI MAV COOP85/3532/51213
4. DELTA V.O.D.S KOSICE82/6498/55410
5. QUAY POSIR82/6564/63510
Kozachka - Zalk   WBC Dynamo
7465
24-17   17-11   18-14   15-23  
Delta V.O.D.S   Kozachka - Zalk
6154
14-14   15-11   18-13   14-16  
WBC Dynamo   Quay Posir
9087
25-18   20-19   19-24   26-26  
Quay Posir   Kozachka - Zalk
4965
11-18   14-17   18-10   6-20  
WBC Dynamo   MAV Coop
7163
22-10   26-15   17-20   6-18  
Delta V.O.D.S   WBC Dynamo
6571
8-19   17-19   21-19   19-14  
MAV Coop   Quay Posir
6560
9-14   25-17   18-17   13-12  
Delta V.O.D.S   Quay Posir
7655
21-15   23-16   19-6   13-18  
MAV Coop   Kozachka - Zalk
6358
18-12   13-16   18-7   14-23  
Quay Posir   MAV Coop
6965
15-24   20-5   12-14   22-22  
WBC Dynamo   Delta V.O.D.S
6958
22-14   21-10   17-17   9-17  
MAV Coop   WBC Dynamo
9185
30-22   24-21   16-24   21-18  
MAV Coop   Delta V.O.D.S
6342
20-8   11-4   16-16   16-14  
Delta V.O.D.S   MAV Coop
6769
24-16   13-17   17-18   13-18  
WBC Dynamo   Kozachka - Zalk
9266
18-18   22-18   25-11   27-19  
Quay Posir   WBC Dynamo
89102
22-22   23-29   21-21   23-30  
Kozachka - Zalk   Delta V.O.D.S
8749
20-18   24-8   20-6   23-17  
Kozachka - Zalk   Quay Posir
9269
23-19   27-15   15-10   27-25  
Quay Posir   Delta V.O.D.S
8680
23-24   20-21   21-14   22-21  
Kozachka - Zalk   MAV Coop
6053
18-16   16-22   12-9   14-6  
 TeamPW/LF/APts
1. USK BLEX PRAGUE64/2479/35410
2. BSE-ESMA64/2494/42010
3. DYNAMO KURSK63/3409/4459
4. SC RIST WEDEL61/5351/5147
BSE-ESMA   SC Rist
11262
32-25   29-16   26-5   25-16  
Dynamo Kursk   USK Blex
6058
17-17   13-14   13-15   17-12  
USK Blex   BSE-ESMA
8273
10-17   14-19   25-17   33-20  
SC Rist   Dynamo Kursk
7973
23-13   13-20   16-18   27-22  
USK Blex   SC Rist
11050
29-12   20-10   31-10   30-18  
BSE-ESMA   Dynamo Kursk
9175
26-19   17-20   25-17   23-19  
USK Blex   Dynamo Kursk
9553
28-11   15-14   26-11   26-17  
SC Rist   BSE-ESMA
6177
13-15   18-26   13-20   17-16  
BSE-ESMA   USK Blex
7164
14-21   21-16   18-14   18-13  
Dynamo Kursk   SC Rist
7252
28-12   19-11   11-9   14-20  
Dynamo Kursk   BSE-ESMA
7670
23-13   16-26   18-10   19-21  
SC Rist   USK Blex
4770
11-15   15-22   11-17   10-16  
 TeamPW/LF/APts
1. VBM-SGAU65/1473/36811
2. SOPRONI POSTAS64/2443/42610
3. CCC AQUAPARK POLKOWICE62/4380/4298
4. VCE LOKO TRUTNOV61/5371/4447
Postas   VCE Loko
5963
15-19   18-15   23-16   3-13  
VBM-SGAU   CCC Aquapark
8363
20-16   16-16   23-13   24-18  
CCC Aquapark   Postas
6680
15-17   17-25   18-19   16-19  
VCE Loko   VBM-SGAU
6573
29-16   7-24   12-18   17-15  
Postas   VBM-SGAU
7768
21-14   20-15   15-13   21-26  
CCC Aquapark   VCE Loko
6151
13-16   18-13   20-14   10-8  
VCE Loko   Postas
7379
21-13   18-24   19-19   15-23  
CCC Aquapark   VBM-SGAU
4863
10-13   8-20   15-13   15-17  
Postas   CCC Aquapark
7866
22-13   23-12   17-20   16-21  
VBM-SGAU   VCE Loko
9645
22-10   21-13   23-13   30-9  
VCE Loko   CCC Aquapark
7476
14-14   14-13   21-20   20-22   5-7  
VBM-SGAU   Postas
9070
26-20   27-13   14-22   23-15  
 TeamPW/LF/APts
1. CHEVAKATA VOLOGDA65/1468/39011
2. DKSK MISKOLC64/2463/40710
3. BF COPENHAGEN62/4397/4308
4. BG DORSTEN61/5344/4457
Chevakata   BG Dorsten
9464
19-21   26-20   26-7   23-16  
DKSK   BF Copenhagen
9372
26-16   26-17   27-12   14-27  
BF Copenhagen   Chevakata
7680
19-16   21-19   14-19   22-26  
BG Dorsten   DKSK
5968
20-20   8-20   14-9   17-19  
BF Copenhagen   BG Dorsten
5646
10-11   13-12   19-12   14-11  
Chevakata   DKSK
6956
18-15   18-15   14-12   19-14  
BF Copenhagen   DKSK
7771
17-25   18-16   23-11   19-19  
BG Dorsten   Chevakata
5080
11-20   12-19   15-21   12-20  
Chevakata   BF Copenhagen
7956
20-14   26-12   21-18   12-12  
DKSK   BG Dorsten
8764
21-16   28-15   23-8   15-25  
DKSK   Chevakata
8866
21-20   23-20   21-15   23-11  
BG Dorsten   BF Copenhagen
6160
21-12   12-11   15-15   13-22