SCOREBOARD

Conference Qualifying Round

 TeamPW/LF/APts
1. DKSK MISKOLC65/1504/42411
2. BG DORSTEN65/1458/43711
3. BC GUSTINO SCHNITZLPLATZL61/5416/4897
4. ZKK CROATIA ZAGREB61/5426/4547
DKSK   BG Dorsten
8468
19-22   21-19   16-10   28-17  
Gustino Schnitzlplatzl   ZKK Croatia
6860
16-23   25-14   13-10   14-13  
ZKK Croatia   DKSK
6676
21-20   14-21   12-18   19-17  
BG Dorsten   Gustino Schnitzlplatzl
7066
25-6   18-17   9-25   18-18  
DKSK   Gustino Schnitzlplatzl
10555
26-13   33-12   17-14   29-16  
ZKK Croatia   BG Dorsten
7074
19-21   22-15   17-11   12-27  
BG Dorsten   DKSK
7667
20-17   23-15   14-15   19-20  
ZKK Croatia   Gustino Schnitzlplatzl
7573
17-16   16-20   13-17   29-20  
DKSK   ZKK Croatia
8277
21-20   18-21   18-19   25-17  
Gustino Schnitzlplatzl   BG Dorsten
7289
21-30   17-20   20-19   14-20  
Gustino Schnitzlplatzl   DKSK
8290
25-24   16-29   18-16   23-21  
BG Dorsten   ZKK Croatia
8178
17-10   21-18   22-14   21-36  
 TeamPW/LF/APts
1. SZOLNOKI MAV COOP64/2397/36410
2. ITALSOFT REYER VENEZIA64/2415/39310
3. ZKK MERKUR CELJE62/4377/3988
4. BK LOKO TRUTNOV62/4388/4228
Italsoft Reyer   BK Loko
7264
22-16   19-18   15-13   16-17  
MAV Coop   ZKK Merkur
8359
20-15   27-13   15-17   21-14  
ZKK Merkur   Italsoft Reyer
7080
26-15   17-21   14-22   13-22  
BK Loko   MAV Coop
5563
15-15   19-13   9-17   12-18  
MAV Coop   Italsoft Reyer
7068
24-21   17-15   13-9   16-23  
BK Loko   ZKK Merkur
5554
12-20   19-13   9-12   15-9  
ZKK Merkur   MAV Coop
5760
13-17   12-17   12-8   20-18  
BK Loko   Italsoft Reyer
7589
18-28   24-25   22-20   11-16  
MAV Coop   BK Loko
7072
17-19   21-16   19-17   13-20  
Italsoft Reyer   ZKK Merkur
5363
16-19   9-20   12-10   16-14  
ZKK Merkur   BK Loko
7467
20-23   17-12   8-18   18-10   11-4  
Italsoft Reyer   MAV Coop
5351
20-15   14-17   10-14   9-5  
 TeamPW/LF/APts
1. DELTA I.C.P. KOSICE64/2513/40310
2. SZEVIÉP SZEGED64/2453/42510
3. KK Elemes64/2436/40910
4. BC UNIVERSA MARBURG E.V.60/6362/5276
Szeviép   BC uniVersa Marburg
8556
36-10   20-13   14-18   15-15  
Delta ICP   KK Elemes
8875
KK Elemes   Szeviép
6556
17-13   19-13   14-13   15-17  
BC uniVersa Marburg   Delta ICP
5285
18-16   5-18   8-25   21-26  
Szeviép   Delta ICP
7877
25-19   13-18   22-14   18-26  
KK Elemes   BC uniVersa Marburg
8661
26-20   20-14   21-13   19-14  
BC uniVersa Marburg   Szeviép
7080
19-18   16-22   17-22   18-18  
KK Elemes   Delta ICP
6461
7-14   22-8   22-17   13-22  
Szeviép   KK Elemes
8060
16-14   22-14   25-12   17-20  
Delta ICP   BC uniVersa Marburg
10560
41-16   20-9   16-19   28-16  
Delta ICP   Szeviép
9774
23-17   24-26   24-10   26-21  
BC uniVersa Marburg   KK Elemes
6386
20-19   18-28   12-21   13-18