SCOREBOARD

Challenge Round

 TeamPW/LF/APts
1. Serbia & Montenegro55/0436/29310
2. Turkey54/1411/3489
3. Lithuania52/3353/3557
4. Slovenia52/3348/4237
5. Poland51/4372/4056
6. Belarus51/4295/3916
Belarus   Slovenia
5970
12-19   19-21   18-14   10-16  
Serbia & Montenegro   Lithuania
8173
21-14   17-18   18-20   25-21  
Poland   Turkey
7577
17-19   19-17   18-19   21-22  
Slovenia   Serbia & Montenegro
49109
13-25   9-24   14-36   13-24  
Turkey   Lithuania
7571
14-21   22-15   24-23   15-12  
Poland   Belarus
7371
12-19   19-16   24-12   18-24  
Lithuania   Slovenia
7361
12-20   20-20   23-9   18-12  
Belarus   Turkey
53104
13-23   15-26   19-24   6-31  
Serbia & Montenegro   Poland
7955
17-13   18-13   22-18   22-11  
Slovenia   Turkey
6989
25-22   12-19   14-27   18-21  
Belarus   Serbia & Montenegro
5087
6-26   17-16   16-23   11-22  
Poland   Lithuania
7679
14-15   22-22   11-23   29-19  
Serbia & Montenegro   Turkey
8066
23-23   12-13   24-13   21-17  
Lithuania   Belarus
5762
13-11   12-19   16-19   16-13  
Slovenia   Poland
9993
26-16   22-12   9-26   25-28   17-11  
 TeamPW/LF/APts
1. Greece55/0482/34510
2. Russia54/1397/3199
3. Bulgaria53/2411/3538
4. Israel52/3363/3827
5. Portugal51/4312/4066
6. Estonia50/5301/4615
Bulgaria   Israel
7767
11-19   19-14   28-12   19-22  
Greece   Portugal
9448
22-9   22-19   23-10   27-10  
Russia   Estonia
9561
33-11   20-11   22-19   20-20  
Portugal   Bulgaria
6285
19-17   18-16   9-27   16-25  
Estonia   Greece
60111
7-27   21-19   10-35   22-30  
Israel   Russia
4769
17-19   11-15   9-22   10-13  
Estonia   Portugal
03.04.2004 15:30
Russia   Bulgaria
7973
23-16   20-14   18-23   18-20  
Greece   Israel
10676
28-24   32-18   20-22   26-12  
Portugal   Russia
5881
19-26   11-13   19-21   9-21  
Israel   Estonia
9360
17-21   26-12   30-13   20-14  
Bulgaria   Greece
8891
20-13   15-24   23-18   17-20   13-16  
Estonia   Bulgaria
5488
16-29   10-28   15-22   13-9  
Israel   Portugal
8070
18-17   27-9   15-13   20-31  
Greece   Russia
8073
17-11   13-19   26-23   24-20  
 TeamPW/LF/APts
1. France54/1367/2879
2. Italy53/2439/4008
3. Georgia53/2360/3828
4. Latvia53/2363/3538
5. Croatia52/3376/3797
6. Finland50/5287/3915
Georgia   Italy
87101
21-27   20-18   27-30   19-26  
France   Latvia
5761
20-10   13-14   18-14   6-23  
Finland   Croatia
5179
12-28   10-23   17-13   12-15  
Italy   France
6179
12-24   18-16   17-20   14-19  
Latvia   Finland
7664
14-15   25-16   20-18   17-15  
Croatia   Georgia
7579
17-25   14-16   15-20   29-18  
Italy   Latvia
9886
18-21   13-14   18-17   22-19   9-9   18-6  
Georgia   Finland
7269
12-19   17-14   18-13   25-23  
France   Croatia
7959
24-20   14-20   21-17   20-2  
Latvia   Georgia
6567
17-8   17-19   17-22   14-18  
Finland   France
5180
15-19   10-13   16-25   10-23  
Croatia   Italy
9695
20-25   26-19   19-31   21-11   10-9  
France   Georgia
7255
10-9   27-20   17-12   18-14  
Italy   Finland
8452
20-18   18-11   28-14   18-9  
Croatia   Latvia
6775
22-25   8-13   20-9   17-28