SCOREBOARD

Conference Qualifying Round

 TeamPW/LF/APts
1. BASKET CLUB BONCOURT43/1334/2967
2. BVV ZS BRNO42/2320/3386
3. TSK WÜRZBURG41/3300/3205
BVV ZS Brno   BC Boncourt
8775
27-15   8-21   27-16   25-23  
BC Boncourt   TSK Würzburg
9056
24-12   23-13   23-18   20-13  
TSK Würzburg   BVV ZS Brno
9872
34-14   20-22   25-16   19-20  
BC Boncourt   BVV ZS Brno
9280
20-29   18-17   33-15   21-19  
TSK Würzburg   BC Boncourt
7377
21-20   20-13   18-21   14-23  
BVV ZS Brno   TSK Würzburg
8173
24-22   21-16   13-14   23-21  
 TeamPW/LF/APts
1. MITTELDEUTSCHER BC WEISSENFELS44/0344/2998
2. DEBRECENI VADKAKASOK42/2353/3406
3. BENETTON FRIBOURG OLYMPIC40/4306/3644
Benetton Olympic   Debreceni Vadkakasok
8293
27-26   15-27   21-20   19-20  
Mitteldeutscher BC   Debreceni Vadkakasok
7775
25-25   17-20   24-10   11-20  
Mitteldeutscher BC   Benetton Olympic
9673
23-24   25-11   26-22   22-16  
Debreceni Vadkakasok   Benetton Olympic
9986
23-26   22-19   28-20   26-21  
Debreceni Vadkakasok   Mitteldeutscher BC
8695
30-30   19-24   16-20   21-21  
Benetton Olympic   Mitteldeutscher BC
6576
15-29   15-15   23-12   12-20  
 TeamPW/LF/APts
1. KAPOSVÁRI KOSÁRLABDA KLUB43/1360/3217
2. MLEKARNA KUNIN NOVY JICIN42/2354/3526
3. KK HIRON ZAGREB41/3304/3455
Mlekarna Kunin   Kaposvári KK
8796
25-21   19-23   28-25   15-27  
Kaposvári KK   KK Hiron
9764
25-16   19-17   29-12   24-19  
KK Hiron   Mlekarna Kunin
7890
15-28   24-19   28-25   11-18  
Kaposvári KK   Mlekarna Kunin
9690
29-25   20-21   28-17   19-27  
KK Hiron   Kaposvári KK
8071
20-20   14-16   22-12   24-23  
Mlekarna Kunin   KK Hiron
8782
31-20   13-25   23-20   20-17  
Conference Play-Offs
KK Hiron   Mitteldeutscher BC
6791
16-27   19-22   18-19   14-23  
Game 1: Mitteldeutscher BC - KK Hiron 92-53
Play-off standings0 - 2
TSK Würzburg   BC Boncourt
9587
20-23   23-20   25-25   27-19  
Game 1: BC Boncourt - TSK Würzburg 82-95
Play-off standings2 - 0
Kaposvári KK   BVV ZS Brno
6476
15-15   13-20   17-27   19-14  
Game 1: Kaposvári KK - BVV ZS Brno 83-73
Game 2: BVV ZS Brno - Kaposvári KK 65-54
Play-off standings1 - 2
Mlekarna Kunin   Debreceni Vadkakasok
102110
22-24   20-25   33-26   21-21   6-14  
Game 1: Debreceni Vadkakasok - Mlekarna Kunin 88-77
Play-off standings0 - 2

Semi Final

Mitteldeutscher BC   TSK Würzburg
10783
25-21   21-23   28-16   33-23  
Debreceni Vadkakasok   BVV ZS Brno
8986
28-21   23-19   23-24   15-22  

Finals

TSK Würzburg   BVV ZS Brno
8495
25-17   23-28   15-18   21-32  
Mitteldeutscher BC   Debreceni Vadkakasok
9377
28-20   26-20   22-25   17-12