Cancel

SCOREBOARD

12 - 2719 - 2021 - 1912 - 20
Final score
5 - 1115 - 2114 - 1426 - 15
Final score
28 - 922 - 1823 - 1616 - 24
Final score
14 - 1922 - 1618 - 1419 - 12
Final score

PHOTO GALLERY

STATISTICS

Points Per Game
Anastasiya Verameyenka

Anastasiya Verameyenka

19.5

Position: FC - Height: 1.92
Player
Avg
4.
18.1