Cancel

Tickets

Tickets will be available online at the ticket partner of the Sportland U20 European Championship PILETILEVI (www.piletilevi.ee)

Tournament Passes, which enable the ticket holder to enter all games over the entire tournament will be available for 20€ for adults and 10€ for children and senior citizens.Children under the age of seven can enter free of charge.

Tournament tickets grant access to both arenas for all games. It consists of one ticket with a barcode that needs to be scanned at the entrance. Upon exit the barcode has to be scanned again in order to enter the arena on the same day. The ticket and code works throughout the championship.

Tickets can also be bought online and then printed at home.

The barcode can be swapped for a QR code on mobile phones for Piletilevi.ee registered users, replacing the printed version.

 

Legal Information For Ticket Holders

Upon purchase of this ticket, the ticket holder ("Holder") accepts the Basketball Arena Rules issued by the Local Organising Committee for the event. A full copy of these rules can be obtained at the ticket sales office, will be displayed at the entrance of the Arena or can be inspected and downloaded under www.fibaeurope-U20men.com. The Basketball Arena Rules shall apply in addition to the principles stated below.

The ticket is valid only for the match on the day and at the time indicated. The Holder may only claim the seat indicated on the ticket before the match started.

By entering the Arena, the Holder consents to (i) surveillance cameras being present at the venue of the event and to (ii) searches of the Holder and the Holder's belongings for any items that are dangerous or forbidden under the Basketball Arena Rules.

The Holder hereby grants permission to FIBA Europe, the Local Organising Committee and its respective designees and agents to utilise the Holder's image, likeness, actions and statements in any live or recorded audio, video or photographic display or other transmission, exhibition, publication or reproduction made of or at the event in any medium or context without any further authorisation or compensation.

The Holder agrees not to transmit, broadcast, distribute, or sell (or aid in transmitting, broadcasting, distributing or selling) any description, account, picture, video or other form of reproduction of the event or parts thereof (including but not limited to statistics) other than for its own private purposes.

This ticket may be withdrawn without any right to a reimbursement or claim for compensation or damages if the Holder violates the provisions applicable to the event.


 

Piletit ostes tunnistab pileti omanik ("Omanik") Korvpallihalli Sisekorra Eeskirju, mis on kehtestatud Kohaliku Korralduskomitee poolt antud ürituseks. Reeglid on täismahus saadaval piletikassas ning on riputatud Halli välisuste lähedale, samuti saab nendega tutvuda ning alla laadida turniiri kodulehelt http://u20men.fibaeurope.com/en/. Korvpallihalli Sisekorra eeskiri kehtib lisaks allpool loetletud printsiipidele.

Pilet kehtib ainult mängul, mis on piletil märgitud päeval ja ajal. Omanik võib piletil märgitud istekohta endale nõutada ainult enne mängu algust.

Halli sisenedes nõustub Omanik (i) valvekaamerate olemasoluga ürituse toimumiskohas ning (ii) Omaniku ja Omaniku isiklike asjade läbiotsimistega. et tuvastada sisekorra eeskirja järgi ohtlikke või keelatud esemeid.

Omanik annab käesolevaga loa FIBA Euroopale, Kohalikule Korraldukomiteele ning vastavatele esindajate ja agentidele, et kasutada Omaniku pilti, kujutist, tegevusi ja ütlusi igas otseülekandes või salvestatud heli, video või fotode esitlemisel või mõne teise ülekande, näitusel, väljaande või paljunduse vahendusel, mis on üritusest tehtud kõikvõimalikes meediumites või kontekstides ilma edasise vollituse või kompensatsioonita.

Omanik nõustub mitte edastama, ülekandma, jagama või müüma (või aitama edastamisel, ülekandmisel, jagamisel või müümisel) mistahes kirjeldust, seletust, pilti, videot või mõnel teisel viisil taasesitatud üritust või selle osi (sealhulgas, aga mitte ainult statistikat) millekski muuks kui isiklikuks otstarbeks.

See pilet võib võib kaotada kehtivuse ilma ühegi õiguseta piletiraha tagastusele või kompensatsiooninõudele või kahjutasule, juhul kui Omanik rikub üritusele kohaldatud reegleid.